En context social i empresarial d’avui, la innovació pot jugar un paper clau per a la transformació i per l’avenç cap per a complir l’agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. A Monday Happy Monday ens enorgulleix treballar amb persones i organitzacions visionàries i determinades que busquen impulsar projectes innovadors amb un impacte significatiu en la societat. I és per això que en aquest article, compartirem el cas d’èxit de com es va gestar, idear, prototipar i desenvolupar el que serà el futur portal DONAVALOR.CAT. Un portal que incidirà en l’ODS número 5 d’igualtat de gènere. Cal destacar que aquesta ha estat una iniciativa desenvolupada gràcies a l’impuls de l’equip de la COELL (Confederació d’Empresaris de Lleida), del seu Espai Dona i del suport de l’Ajuntament de Lleida i amb la col·laboració de tot un conjunt d’agents socials i empresarials de les Terres de Lleida.

Context i desafiament

L’any 2021 els responsables de la COELL van decidir posar la mirada en les dones i les empreses després de prendre consciència del pas enrere que havia fet la realitat laboral de les dones a les Terres de Lleida arran de la crisi sanitària i social de la COVID.

La primera fase del projecte va consistir en l’organització d’una trobada amb tots els agents empresarials, socials i de l’administració pública implicats en el context de les oportunitats laborals de les dones a les Terres de Lleida. En aquesta trobada es va recopilar informació sobre la situació actual de les dones en el mercat laboral de la zona, així com es van identificar les barreres i les oportunitats existents.

La trobada va estar dinamitzada per Monday Happy Monday, qui va encarregar-se de dissenyar la sessió col·laborativa d’anàlisi i extreure un resum de la situació actual de les oportunitats laborals de les dones a les Terres de Lleida i els principals reptes. Finalment, per la seva capacitat d’impacte i la possibilitat de fer-ho realitat, es va acordar que el primer repte que s’abordaria seria la creació d’una xarxa de dones de les Terres de Lleida per augmentar les oportunitats d’ocupació i formació. Així, la COELL l’any 2022 va impulsar la creació d’un equip de disseny amb representació de tots els agents per dissenyar del futur portal DONAVALOR.CAT.

Què és el portal DONAVALOR.CAT?

És un portal digital que té el propòsit de contribuir a la recerca d’ocupació de les dones proveint-les d’un espai digital per trobar feina i desenvolupar-se professionalment, i aplicar la tecnologia pel benefici de les empreses. Aquest portal es preveu que es convertirà en un punt de trobada virtual per connectar dones professionals amb empreses interessades en la diversitat i la igualtat de gènere. Les dones podran accedir al servei d’ocupació, al servei de formació i al servei de mentoria. Les empreses podran accedir al servei d’ocupació i també al servei de formació que els hi permeti preparar futures professionals amb una preparació específica i ajustada a les necessitats laborals actuals. A més, aquest portal comptarà amb una alta dosi d’humanització: una gestora de la plataforma que serà el pont entre les dones i les empreses i està al seu servei.

Com s’ha ideat, prototipat i preparat per implementar?

Aquest portal s’ha dissenyat en dues etapes. Per la primera etapa, en el 2022, es va fer servir la metodologia Design Sprint desenvolupada per Jake Knapp a Google Ventures. Aquest és un enfocament àgil i col·laboratiu per accelerar el procés d’innovació. Consisteix en un marc de treball estructurat que permet als equips abordar reptes complexos i trobar solucions creatives en un curt període de temps, generalment de quatre dies. Durant aquest procés, es combinen tècniques de pensament de disseny, brainstorming, prototipatge i proves ràpides. La metodologia ‘Design Sprint’ ens va permetre la generació d’idees innovadores en poc temps, la reducció de riscos i costos en validar conceptes abans d’invertir en el seu desenvolupament complet, l’alineació i col·laboració efectiva entre els membres de l’equip, i la creació de solucions centrades en els usuaris pel fet d’involucrar-los des de les primeres etapes del procés d’innovació.

En una segona etapa, en el 2023, es va fer servir el Service Blue Print i també algunes eines pròpies dels desenvolupadors que treballen sota l’enfocament de les metodologies àgils. La metodologia ‘Service Blueprint’ és una eina poderosa per comprendre i dissenyar experiències de servei de manera integral. Aquesta metodologia permet als equips visualitzar i analitzar el flux de l’experiència que s’està creant, identificant totes les interaccions i punts de contacte entre les diferents figures que conviuran al portal. La metodologia ‘Service Blueprint’ ajuda a identificar oportunitats d’optimització i fomenta una comprensió profunda dels processos. En definitiva, permet a l’equip prendre bones decisions per oferir experiències de client excepcionals i optimitzar els resultats del negoci.

Quin serà l’impacte social?

Pel que fa al futur de DONAVALOR, creiem que aquest portal deixarà un llegat significatiu per a la comunitat. Entre totes les persones, s’ha creat com un espai de confiança per a les dones, oferint accés a recursos i oportunitats per a la seva formació i desenvolupament professional. A més, considerem que la COELL, l’Ajuntament de Lleida i tots els agents implicats, amb el suport de Monday Happy Monday, han estat capaços de promoure quelcom que pot aconseguir la transformació social, visibilitzant la importància de la igualtat de gènere en l’àmbit laboral i contribuint a la construcció d’una societat més justa i equitativa.

Finalment, volem destacar la importància de la intel·ligència col·lectiva en aquest projecte. La COELL ha assolit reunir tots els agents empresarials, socials i de l’administració pública per compartir coneixements, visió i recursos i, d’aquesta manera, construir conjuntament un portal de valor per a totes les dones de les terres de Lleida.

Quin futur volem?

A Monday Happy Monday estem segures que DONAVALOR.CAT deixarà un llegat important, que esperem que evolucioni amb el temps i contribueixi a millorar les oportunitats per a les dones i les empreses de les Terres de Lleida. Per nosaltres aquest és un cas d’èxit molt inspirador d’innovació i com a empresa ens entusiasma treballar amb organitzacions que busquen impulsar canvis socials significatius, com l’equitat de gènere, en aquest cas. Esperem que aquest exemple inspiri altres líders, organitzacions o regions a impulsar la innovació per crear nous futurs més amables i plens d’oportunitats per a les persones.

Pin It on Pinterest

Comparteix